Baza zawiera opisy, adnotacje oraz odnośniki do rozproszonych w sieci Internet zasobów edukacyjnych.
Zgromadzone dokumenty dotyczą m.in. prawa oświatowego, zmian w edukacji, ewaluacji zewnętrznej, diagnozy pedagogicznej, aktualnych zagadnień w pedagogice.

 

baza3